Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Miętkiewska-Leszniewska

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Miętkiewska-Leszniewska

LARYNGOLOGDr n.med. Dorota Miętkiewska-Leszniewska

BANER

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej  w Poznaniu w 1999 roku .

Od 2000r pracuje w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej  UM w Poznaniu .

W 2003 r.  ukończyła Studia Podyplomowe Zarządzanie  i Marketing Jakością w Medycynie w

Wyższej szkole Handlu i Usług

W 2005 r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych

W 2009 r. ukończyła specjalizację z otolaryngologii.

Posiada wieloletnią praktykę zawodową ( chirurgiczną ) związaną  z pracą  na laryngologicznym

oddziale szpitalnym  , dyżurach a także prywatnej praktyce.

W 2011 ukończyła kurs radiochirurgii w laryngologii .

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem , Polskiego Towarzystwa

Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Pracuje i operuje w:

- Klinice Otolaryngologii UM w Poznaniu , przy ulicy Przybyszewskiego www.orl.amp.edu.pl

- Prywatnym Szpitalu – Poznańskie Centrum Otolaryngologii  , przy ulicy Straży Ludowej 37

www.pco-poznan.pl

- Gabinecie Prywatnym na osiedlu Przyjaźni pawilon 142